Close

Thép xà gồ, thép cuộn

 
 

LIÊN HỆ

Công ty cổ phần Đồng Tâm

819 Quang Trung Phường 12,

Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38 942 327

Fax: (08) 39 876 627

Email: info@congtydongtam.com.vn

Phòng Kinh doanh

Điện thoại: (08) 38 942 327,

số nội bộ: 12

Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: (08) 38 942 327,

số nội bộ: 38

Phòng Điều độ Sản xuất

Điện thoại: (08) 38 942 327,

số nội bộ: 40

Phòng Kế toán

Điện thoại: (08) 38 942 327,

số nội bộ: 21

Phòng Hành chánh Nhân sự

Điện thoại: (08) 38 942 327,

số nội bộ: 23